Εσωτερικο Ελος Φερρων

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51101500
18,74
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
40°53'22''N 26°7'46''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή