Τεχνητα Λιμνια Φερρων

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51101400
8,87
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°54'5''N 26°7'24''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή