Τεχνητο Λιμνιο Αλεξανδρουπολης

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51101100
1,60
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°55'10''N 25°48'9''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή