Τεχνητα Λιμνια Μακρης

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51100700
0,93
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°51'36''N 25°46'2''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή