Μικρη Λιμνη Αλεξανδρουπολης

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51100600
0,49
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
40°54'56''N 25°47'30''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή