Δελτα Εβρου (Συμπλεγμα)

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
Αβδήρων
EL51100101
107608,45
98851,68
Σύμπλεγμα
Marine/Costal
2020
40°47'23''N 26°2'37''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR08 - Περιοχή προστασίας της φύσης σε Εθνικό Πάρκο Εθνικό Υγροτοπικό πάρκο δέλτα Έβρου - Περιοχή προστασίας της φύσης - ζώνη α
GR08 - Περιοχή προστασίας της φύσης σε Εθνικό Πάρκο Εθνικό Υγροτοπικό πάρκο δέλτα Έβρου - Περιοχή προστασίας της φύσης - ζώνη B
GR08 - Περιοχή προστασίας της φύσης σε Εθνικό Πάρκο Εθνικό Υγροτοπικό πάρκο δέλτα Έβρου - Περιοχή προστασίας της φύσης - Ζώνη Γ
GR92 - Περιφερειακή ζώνη Εθνικού Πάρκου Εθνικό Υγροτοπικό πάρκο Δέλτα Έβρου - Περιφερειακή ζώνη
GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Δέλτα Έβρου Δήμων Τραϊανούπολης Φερών
GR96 - Εθνικό Πάρκο Εθνικό Υγροτοπικό πάρκο δέλτα Έβρου
GR99 - Άλλα Εθνικό Υγροτοπικό πάρκο δέλτα Έβρου - Ζώνη E, Ζώνη Ζ, Ζώνη Η, Ζώνη ΤΗ
IN00 - Υγρότοπος Ραμσάρ Δέλτα Έβρου
IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1110006 ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1110013 ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΡΑΚΗΣ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1110007 ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή