Τεχνητη Λιμνη Παναγιωτικου

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61301800
125,81
125,33
Τεχνητές Λίμνες
Artificial
2020
39°18'26''N 23°11'6''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1430008 ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή