Παρακτια Ελη Νηων

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61301700
39,25
0,00
Παράκτια Έλη
Marine/Costal
2020
39°6'34''N 22°55'59''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή