Παρακτια Ελη Αλμυρου

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61301600
351,23
0,00
Παράκτια Έλη
Marine/Costal
2020
39°12'58''N 22°49'8''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή