Εκβολη Ρεματος Πετρογουρνας

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61301400
52,71
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
39°14'6''N 23°18'52''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή