Εκβολη Μεγαλου Ρεματος

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61301300
13,42
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
39°16'26''N 23°16'54''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή