Παρακτιο Ελος Ποτοκι

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61301200
26,25
0,00
Παράκτια Έλη
Marine/Costal
2020
39°17'22''N 23°8'41''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή