Εκβολη Πλατανορρεματος και Ελη Ζερβοχια

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61301100
13,66
0,00
Εκβολές - Εκβολικά Συστήματα
Marine/Costal
2020
39°17'15''N 23°8'41''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή