Λιμνοθαλασσα Μπουμπουληθρα

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61300900
145,98
0,00
Λιμνοθάλασσες
Marine/Costal
2020
39°21'2''N 22°55'41''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή