Παρακτιο Ελος Ορμου Σουρπης η Λειβαρι

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61300500
2216,08
0,00
Παράκτια Έλη
Marine/Costal
2020
39°8'54''N 22°51'19''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Έλος Σούρπης Δήμων Αλμυρού και Σούρπης

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή