Μικρες Λιμνες Ζερελια

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61300400
100,82
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
39°9'46''N 22°42'38''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Zereliα Δήμου Αλμυρού

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή