Παρακτιο Ελος Λειχουρας

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61300200
403,64
0,00
Παράκτια Έλη
Marine/Costal
2020
39°1'1''N 22°57'24''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής LeiΓhourα Δήμου Πτελεού

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή