Τεχνητη Λιμνη Καρλα

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61300100
34878,69
34878,69
Τεχνητές Λίμνες
Artificial
2020
39°29'26''N 22°49'14''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1430007 ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΩΝ ΠΡΩΗΝ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1420004 ΚΑΡΛΑ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ - ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ - ΝΕΟΧΩΡΙ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή