Τεχνητα Λιμνια Βλαχογιαννιου

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61203000
101,07
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°44'26''N 22°3'51''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή