Παραποταμιο Εσωτερικο Ελος Πηνειου 3

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61202900
569,86
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
39°38'34''N 22°22'19''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή