Παραποταμιο Εσωτερικο Ελος Μεγαλου Ρεματος

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61202800
45,23
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
39°57'56''N 22°10'16''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή