Παραποταμια Εσωτερικα Ελη Πηνειου

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61202700
215,14
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
39°50'36''N 22°30'36''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή