Τεχνητο Λιμνιο Κουρουνιωτικου

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61202600
20,65
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°59'57''N 22°8'37''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Καλλιθέα-Λόφος-Κοκκινόγις-Λιβάδι-Δόλιχοι

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή