Τεχνητα Λιμνια Συκαμινεας

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61202400
88,56
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°57'1''N 22°21'39''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή