Τεχνητα Λιμνια Σκοπιων

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61202300
83,63
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°59'43''N 22°13'14''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή