Τεχνητα Λιμνια Πυθιου

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61202200
147,86
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°2'42''N 22°13'24''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή