Τεχνητα Λιμνια Μηλιας

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61202100
175,68
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
40°2'2''N 22°3'55''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή