Τεχνητα Λιμνια Μεγαλου Ελευθεροχωριου

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61202000
188,45
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°40'35''N 22°5'40''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή