Τεχνητα Λιμνια Καρυας

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61201900
140,57
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°57'41''N 22°24'37''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Kαryα-Συκαμινέα (Ελασσόνας)

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή