Μικρη Λιμνη Κεφαλοβρυσου

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61201800
93,85
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
39°53'54''N 22°4'26''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή