Εσωτερικο Ελος Παλιομανας Ελασσονιτη

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61201700
112,05
112,05
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
39°48'2''N 22°5'29''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1420014 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή