Τεχνητα Λιμνια Ορυχειων Παραποταμου

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61201400
8,87
0,00
Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων
Artificial
2020
39°49'42''N 22°29'29''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή