Εσωτερικο Ελος Ευαγγελισμου

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61201300
2,54
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
39°49'56''N 22°30'21''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή