Τεχνητα Λιμνια Πραιτωριου

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61201200
48,37
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°47'19''N 22°2'4''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Βερδικούσα-Πραιτόριο-Συκέα

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή