Τεχνητο Λιμνιο Καλυβιων Αναληψεως

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61201100
4,07
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°49'32''N 22°2'10''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή