Τεχνητο Λιμνιο Αναληψεως

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61201000
18,80
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°50'0''N 22°1'51''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή