Τεχνητο Λιμνιο Καβακια

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61200900
13,84
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°59'3''N 22°9'21''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Καλλιθέα-Λόφος-"κοκκινογις"-Λιβάδι-Δόλιχοι

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή