Τεχνητο Λιμνιο Καλλιθεας Ελασσονας

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61200800
25,45
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°58'43''N 22°11'43''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή