Τεχνητο Λιμνιο Μικρου Ελευθεροχωριου

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61200700
23,17
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°56'47''N 22°10'22''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή