Τεχνητο Λιμνιο Γιαννωτων

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61200600
20,69
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°58'34''N 22°2'13''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή