Τεχνητα Λιμνια Ορυχειων Ομορφοχωριου

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61200500
22,28
0,00
Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων
Artificial
2020
39°41'35''N 22°30'34''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή