Λιμνη Ματι η Αργυροπουλιου

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61200200
462,13
0,00
Λίμνες
Inland
2020
39°48'43''N 22°16'59''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή