Δελτα Πηνειου

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61200100
858436887320000000000000,00
823507601374676000000000,00
Δέλτα
Marine/Costal
2020
39°54'32''N 22°42'43''E
Εξαγωγή σε PDF

Περιγραφή

Το Δέλτα Πηνειού καταλαμβάνει έκταση 8.585 στρ. περίπου και βρίσκεται στον Δήμο Τεμπών, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας. Πρόκειται για το εκτεταμένο δελταϊκό σύστημα του μεγαλύτερου ποταμού της Θεσσαλίας. Δημιουργεί ένα σύνθετο μωσαϊκό οικοτόπων περιλαμβάνοντας, θαμνώνες με αρμυρίκια (Tamarix sp.), παραποτάμια δάση με πλατάνια (Platanus orientalis), ασημόλευκες (Populus alba), ιτιές (Salix sp), φτελιές (Ulmus sp.), σκλήθρα (Alnus glutinosa), και φραξούς (Fraxinus sp.), έλη γλυκού και αλμυρού νερού με καλάμια (Phragmites australis) και ψαθιά (Typha sp.), λιβάδια με βούρλα (Juncus sp.), αλμυρά έλη και αμμοθίνες. Διαθέτει πλούσια πανίδα και ιδιαίτερα ορνιθοπανίδα (226 είδη) μεταξύ των οποίων πολλά είδη ερωδιών (σταχτοτσικνιάδες, πορφυροτσικνιάδες, κρυπτοτσικνιάδες, αργυροτσικνιάδες), 12 είδη πάπιας, αρπακτικά και άλλα υδρόβια και παρυδάτια είδη πολλά από τα οποία φωλιάζουν στο δέλτα, ενώ άλλα χρησιμοποιούν τον υγρότοπο κατά τις περιόδους μετανάστευσης ή ως περιοχή διαχείμανσης. Η ιχθυοπανίδα του Δέλτα είναι επίσης πλούσια καθώς περιλαμβάνει είδη που ζουν αποκλειστικά σε γλυκό νερό μεταξύ των οποίων και ενδημικά του Πηνειού όπως το σίρκο της Θεσσαλίας (Alburnus thessalicus), ο θεσσαλογωβιός (Knipowitshia thessala) και άλλα που μπορούν να ζήσουν σε διάφορα επίπεδα αλατότητας (ευρύαλα) καθώς και είδη που ανεβαίνουν στα ποτάμια για να αναπαραχθούν (ανάδρομα). Τέλος στην περιοχή του Δέλτα διαβιούν αρκετά είδη ερπετών, αμφιβίων και θηλαστικών μεταξύ των οποίων και η βίδρα (Lutra lutra) και ανεξακρίβωτος αριθμός ειδών ασπονδύλων. Μεγάλο τμήμα του περιλαμβάνεται στην περιοχή GR1420015: Δέλτα Πηνειού που εντάσσεται στο Δίκτυο Natura 2000 ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία για τα πτηνά. Μικρό τμήμα του περιλαμβάνεται στο Καταφύγιο Άγριας Ζωής Δέλτα Πηνειού (Στομίου).

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR95 - Καταφύγιο Άγριας Ζωής Δέλτα Πηνειού (Στομίου)
IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1420015 ΔΕΛΤΑ ΠΗΝΕΙΟΥ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή