Τεχνητο Λιμνιο Λογγα

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61103500
73,69
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°49'12''N 21°55'59''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

IN08 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR1440005 ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΣ - ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ΟΡΗ
IN09 - Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR1440003 ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ΟΡΗ - ΜΕΤΕΩΡΑ

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή