Εσωτερικο Ελος Τσουμα

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61103400
6,66
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
39°52'46''N 21°31'41''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή