Μικρες Λιμνες Χαλικιου

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61103300
2,89
0,00
Μικρές Λίμνες
Inland
2020
39°42'42''N 21°12'1''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

GR96 - Εθνικό Πάρκο Εθνικό Πάρκο Τζουμέρκων-Περιστεριου και χαράδρας Αράχθου (Ζώνη III)

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή