Τεχνητο Λιμνιο Ορυχειων Συκιων

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61102800
4,77
0,00
Τεχνητά Λιμνία Ορυχείων
Artificial
2020
39°29'7''N 22°11'23''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή