Τεχνητη Λιμνη Σμοκοβου

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61102600
5004,05
0,00
Τεχνητές Λίμνες
Artificial
2020
39°8'27''N 22°5'18''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή