Τεχνητα Λιμνια Διασελλου

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61102500
10,65
0,00
Τεχνητά Λιμνία
Artificial
2020
39°42'1''N 22°0'33''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή