Παραποταμιο Εσωτερικο Ελος Σοφαδιτη

Θεσσαλίας
Αγιάς
EL61102400
1525,66
0,00
Εσωτερικά Έλη
Inland
2020
39°17'4''N 22°3'48''E
Εξαγωγή σε PDF

Βιοποικιλότητα

Τύπος υγροτόπου κατά Ραμσάρ
Τύποι Οικοτόπων
Χλωρίδα
Πανίδα

Αξίες & Υπηρεσίες

Δραστηριότητες & Επιπτώσεις

Καθεστώς προστασίας

Πηγές

Εικόνες

Αρχεία

Τίτλος Περιγραφή